SPRZEDAŻ FIRMY

BIZ BROKERS oferuje wsparcie w sprzedaży przedsiębiorstw, których roczny obrót wynosi pomiędzy 500.000 PLN a 20.000.000 PLN.


W uproszczeniu usługa ta obejmuje:

  • Niezobowiązujące pierwsze spotkanie
  • Ocenę szans i ryzyk przy różnych scenariuszach poszukiwania nabywców
  • Przygotowanie szacunkowej wyceny przedsiębiorstwa
  • Stworzenie atrakcyjnej prezentacji firmy
  • Dotarcie z ofertą do potencjalnych nabywców
  • Organizację spotkań i wizyt
  • Wsparcie w negocjacjach
  • Przygotowanie transakcji od strony formalnej

Dzięki profesjonalnemu podejściu i aktywnemu marketingowi zwiększamy szanse na znalezienie nabywcy oraz uzyskanie wyższej ceny. Omijamy ryzyka i wykorzystujemy okazje. Docieramy do potencjalnych nabywców dzięki własnym kontaktom biznesowym i sprawdzonym metodom. Wyjaśniamy wszystkie kwestie prawne i podatkowe. Kontrolowany proces sprzedaży odbywa się przy zachowaniu anonimowości i poufności. Podczas negocjacji jesteśmy po Państwa stronie i pracujemy nad najlepszą możliwą ofertą.