PRZEJĘCIE FIRMY

Klienci którzy planują skokowy rozwój swoich przedsiębiorstw, powinni rozważyć przejęcie funkcjonujących firm wraz z obsługiwanym przez nie rynkiem. Taka ścieżka rozwoju, w przeciwieństwie do rozwoju organicznego, pozwala w krótkim czasie, istotnie zwiększyć rozmiar i wartość własnego przedsiębiorstwa. Również osoby, które posiadają odpowiednie predyspozycje i umiejętności zarządcze, a które planują rozpoczęcie działalności na własny rachunek, powinny rozważyć zakup funkcjonującego już przedsiębiorstwa. Zaoszczędzi to im wiele czasu oraz pozwoli uniknąć błędów, które często popełniają początkujący przedsiębiorcy.


BIZ BROKERS na zlecenie Klienta podejmie się znalezienia przedsiębiorstwa spełniającego określone kryteria, rozpocznie negocjacje z aktualnym właścicielem i w przypadku pojawienia się pola negocjacyjnego pomiędzy kupującym a sprzedającym, pomoże przeprowadzić transakcję jego zakupu .