WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wyceny przedsiębiorstw przygotowuje się z różnych powodów. Najczęściej robi się to w sytuacji planowanych transakcji kupna-sprzedaży, fuzji czy też podziału.

Przygotowanie rzetelnej wyceny przedsiębiorstwa jest bardzo trudnym zadaniem. Podstawą dobrze wykonanej wyceny jest odpowiednia ocena aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, określenie wiarygodnego planu jego rozwoju w przyszłości oraz zastosowanie kilku różnych uznanych metod wyceny przedsiębiorstw.

Firmy wyceniamy używając kilku różnych metod wyceny, tak aby możliwie realnie ocenić jej wartość rynkową .

BIZ BROKERS nie tylko określi teoretyczną wartość badanego przedsiębiorstwa, używając do tego różnych uznanych metod teoretycznych, ale również korzystając ze swoich własnych doświadczeń przedstawi swoim klientom opinię na temat realnych szans uzyskania określonej ceny w aktualnych warunkach rynkowych.